S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

DOPRAVA: PPL objednávky nad 2000 Kč do 10 Kg za 79 Kč  / Zásilkovna objednávky do 5kg za 79 Kč

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 499 Kč (20 EUR)
Skladem
naše cena 320 Kč (13 EUR)
Skladem
naše cena 499 Kč (20 EUR)
Skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je provozovatel e shopů Altraz.cz a TisknuTed.cz - ALTRAZ s.r.o.  se sídlem, U remízku 895, Kostelec nad Labem zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 242246  (dále jen „Altraz s.r.o. “) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách www.altraz.cz nebo tisknuted.cz

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s firmou Altraz s.r.o. nebo s ní jinak jedná ( zastupující internetové obchody ALTRAZ.CZ / TISKNUTED.CZ).

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz, nebo smluvních partnerů internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz,, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, sdělují, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, si neúčtují žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od internetových obchodů Altraz.cz / TisknuTed.cz,, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, neuzavírájí smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
e) Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Altraz.cz / TisknuTed.cz uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

f) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
i) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
i) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla provozovatele E shopu.

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které inter. obchod Altraz.cz / TisknuTed.cz  splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli uvedených e-shopů a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
vii) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
viii) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
ix) o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
x) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Altraz s.r.o. zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz.

k) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit u provozovatele internetového obchodu, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz, tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku.

Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz,, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a nebo emailové objednávce. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz,, za případné chyby při přenosu dat do internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy  neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod Objednávání.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz,zavazují, že Kupujícímu odevzdájí věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí  kupní cenu.

Provozovatel Altraz s.r.o. si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, Kupujícímu odevzdájí věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

Internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz,splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Májí-li internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, věc odeslat, odevzdájí věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.


Internetové obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, odevzdají Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc bude zabalena, podle zvyklostí internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz. Stejným způsobem opatří i věc pro přepravu.

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní internetových obchody Altraz.cz / Tisknuted.cz, umožnily nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Altraz.cz / Tisknuted.cz, škodu způsobili porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost internetových obchodů Altraz.cz / Tisknuted.cz,
odpovídájí Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, odpovídájí Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Altraz.cz /TisknuTed.cz nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Altraz.cz / TisknuTed.cz uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Altraz.cz /TisknuTed.cz zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí provozovateli jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu provozovatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li provozovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu provozovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že provozovatel nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může provozovatel  dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může provozovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující provozovateli na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se provozovatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IV. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupit od smlouvy lze korespondenčně, a to na adrese :ALTRAZ s.r.o. , U remízku 895, Kostelec nad Labem 277 13

REKLAMCE/ Odstoupení od smlouvy

Altraz s.r.o. , U remízku 895, 277 13 Kostelec nad Labem, nebo emailem: patockova@altraz.cz


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá provozovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od převzetí zboží , zboží, které od provozovatele obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu provozovatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy , s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána ve formě  Kreditu.

Spotřebitel odpovídá provozovateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu provozovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky za zboží vyjma nákladů na dodání , které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Náklady na dopravu a doběrčné se nevrací.  Doberečné zůstává přepravci zásilky stejně tak jako dopravné.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, provozovatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží zpět od spotřebitele. Zboží musí být vráceno do 14 dní od převzetí.

V případě, že zboží není vráceno spotřebitelem do 14 dní od převzetí, nelze uplatnit odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi provozovatelem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má provozovatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující provozovateli, co ještě vrátit může, a dá provozovateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Altraz s.r.o. , U remízku 895, 277 13 Kostelec nad Labem. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická zasláním na dotaz&altraz.cz.

Provozovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, provozovatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody : Altraz.cz / TisknuTed.cz 24 hodin

 

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.
Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Altraz.cz / TisknuTed.cz(dále jen „e-shopů“);
 2. elektronickou poštou na adrese dotaz@altraz.cz;
 3. telefonicky

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a. platba předem bankovním převodem,
b. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
c. platba na fakturu se splatností ( dle dohody)

d.platba kartou ON LINE


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví provozovatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu dotaz@altraz.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou provozovateli. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však provozovateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem provozovatele a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

  4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 02.02.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

 

REKLAMACE

V případě reklamace zboží zasílejte na adresu uvedených servisních středisek:

Výrobky Coleman a Campingaz

Servisní středisko (záruční a pozáruční servis):
CAMPING GAZ CS s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9
(PO-PÁ 08.00-16.30)
Tel. +420 286 001 054
+420 602 322 401
E-mail: servis@coleman.com
ALBI
REKLAMACE
ALBI Česká republika a.s.
Manželů Burdychových 780
549 41 Červený Kostelec

V případě ,že zde nenajdete servis na Vámi reklamovanou značku zakoupenou

na našem eshopu , kontaktujte nás na níže uvedený kontaktní email a my Vám

zašleme pokyny pro reklamaci

Kontaktní email: dotaz@altraz.cz

 

Přiložte doklak o koupi

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Provozovatelem internetového obchodu je ALTRAZ  IČ 040 83 156, dále jen provozovatel nebo také prodávající či prodejce.
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.
Reklamační řád řeší práva kupujícího z odpovědnosti za vady uplatněné v záruční době nebo neshody s kupní smlouvou (dále jen reklamace) na spotřební zboží (dále jen zboží) zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.mysport.cz, dále jen internetový obchod.
Tento Reklamační řád je zpracován a kupující má možnost se reklamace domáhat dle podmínek Občanského zákoníku (ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), Obchodního zákoníku (ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění) a zákonu 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), dále jen zákon.
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s Reklamačním řádem.

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady na zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Reklamaci může kupující uplatnit rovněž, pokud při převzetí zboží zjistil neshody s kupní smlouvou.

V závislosti na druhu vad, za podmínek stanovených zákonem a za podmínek dodržení reklamačního řádu, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby bylo vadné zboží opraveno nebo vyměněno za nové zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. V rámci reklamace nelze požadovat vrácení poplatků spojených s balným nebo s dopravou.


Záruční doba:

Záruční doba dle platných ustanovení zákona činí 24 měsíců.
Na základě výjimek stanovených zákonem může být záruční doba také kratší či naopak delší. Delší záruční doba může být také v případě, že ji poskytne výrobce zboží.
Délka záruční doby je vyznačena v dodacím listě. Dodací list slouží zároveň jako záruční list. Dodací list je nedílnou součástí faktury, čili při uplatnění reklamace je nutné předložit oba doklady.
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím (pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, vyzvednutí zboží od dopravce nebo na pobočce České pošty).
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce, kterou stanovuje výrobce v souladu s platnými ustanoveními zákona.

Reklamaci nelze uplatnit, záruka zaniká v těchto případech:

Záruční doba na reklamované zboží vypršela před dnem uplatnění reklamace.
Ztrátou dodacího-záručního listu nebo faktury. Dodací list slouží zároveň jako záruční list. Dodací list je nedílnou součástí faktury, čili při uplatnění reklamace je nutné předložit oba doklady.
Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. Zejména používáním v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí), používání výrobku v rozporu s návodem k použití včetně nesprávného ošetřování nebo jeho zanedbáním apod.
Bylo-li zboží poškozeno živly.
V případě, že zboží bylo poškozeno mechanicky (pádem, násilným poškozením apod.).
Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
Nelze uplatnit reklamaci z důvodu nepřesných nebo neúplných fotografií a údajů prezentovaných na internetovém obchodě.

Záruka se také nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Při nedodržení Reklamačního řádu.


Převzetí zboží prostřednictvím České pošty:

Po obdržení zboží prostřednictvím České pošty je kupující povinen zboží zkontrolovat a o jeho případných závadách nebo nesrovnalostech s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.) informovat do 3 dnů prodejce. Pozdější reklamace na mechanické poškození či nesrovnalosti s kupní smlouvou nebude uznána. V případě, že při převzetí zboží od České pošty je zboží poškozeno a poškození zboží vzniklo evidentně při přepravě v rámci poštovní služby (poškozený transportní obal apod.), kupující zboží nepřevezme nebo uplatní reklamaci u České pošty dle Poštovních a obchodních podmínek České pošty, s.p. a informuje bez odkladu prodávajícího. Prodávající zajistí průběh reklamace u České pošty.

Převzetí zboží prostřednictvím dopravce:

Po obdržení zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen zboží zkontrolovat a o jeho případných závadách nebo nesrovnalostech s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.) informovat do 3 dnů prodejce. Pozdější reklamace na mechanické poškození či nesrovnalosti s kupní smlouvou nebude uznána. V případě, že při převzetí zboží od dopravce je zboží poškozeno a poškození zboží vzniklo evidentně při přepravě (poškozený transportní obal apod.), kupující zboží nepřevezme nebo u dopravce uplatní reklamaci v souladu s obchodními podmínkami příslušného dopravce a informuje bez odkladu prodávajícího. Prodávající u dopravce zajistí průběh reklamace.


Osobní převzetí zboží:

Při osobním převzetí zboží od prodávajícího je kupující povinen zboží zkontrolovat a případné závady nebo nesrovnalosti s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.) oznámit prodávajícímu ještě při převzetí zboží. Pozdější reklamace na mechanické poškození či nesrovnalosti s kupní smlouvou nebude uznána.


Kupující je oprávněn zboží nepřevzít, vykazuje-li zjevné vady (poškozený transportní obal apod.) nebo je v rozporu s kupní smlouvou (počet, druh zboží apod.). Kupující má potom nárok na poskytnutí řádného plnění prodávajícím nebo na vrácení kupní ceny (tuto volbu provede kupující).

3. Vyřízení reklamace

V případě uplatnění reklamace, musí kupující na prvním místě informovat prodávajícího a to prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 5. tohoto Reklamačního řádu nebo prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na internetových stránkách www.mysport.cz.

Jako další krok je třeba písemné podání reklamace. První a druhý krok lze samozřejmě spojit v jeden. Zboží není možné k reklamaci převzít bez písemného podání reklamace, resp. zboží k reklamaci kupující předává až po písemném podání nebo současně s písemným podání reklamace. Prodávající je do 3 dnů od obdržení reklamace povinen informovat kupujícího o postupu a způsobu vyřízení reklamace.

Kupující má tyto možnosti písemného podání reklamace:

Na email prodávajícího: dotaz@altraz.cz  Forma této písemné reklamace není předepsaná a záleží na kupujícím, musí však minimálně obsahovat následující data: přesný název zboží, počet zboží, číslo faktury, číslo dodacího listu, datum uplatnění reklamace, popis vady zboží a spojení na kupujícího pro zpětný kontakt.

Písemnou formou zaslanou prostřednictvím České pošty nebo předanou osobně prodávajícímu. Forma této písemné reklamace není předepsaná a záleží na kupujícím, musí však minimálně obsahovat následující data: přesný název zboží, počet zboží, číslo faktury, číslo dodacího listu, datum uplatnění reklamace, popis vady zboží a spojení na kupujícího pro zpětný kontakt. Na přání může prodávající poskytnout reklamační formulář v elektronické podobě na email kupujícího nebo zaslání reklamačního formuláře v tištěné formě na adresu kupujícího prostřednictvím České pošty.


Způsob a podmínky předání zboží k reklamaci:

Pokud je součástí zboží záruční list výrobce, je možné uplatnit reklamaci právě prostřednictvím výrobce. Vyřízení takové reklamace se potom řídí reklamačním řádem výrobce, který je většinou uveden na jeho záručním listě. Ve většině případech se taková reklamace vyřizuje v autorizovaném servisním středisku výrobce, která jsou také zpravidla uvedena v záručním listě. Pokud si kupující přeje je samozřejmě možné uplatnit reklamaci u prodávajícího. Stejný postup je i pro případ, že součástí zboží není záruční list výrobce, ale jen záruční list prodávajícího. Reklamační řád a seznam servisních středisek výrobce potom nalezne kupující prostřednictvím běžných médií (internet apod.) nebo je na požádání sdělí prodávající.

Způsob předání zboží k reklamaci si obě strany dohodnou telefonicky nebo elektronickou korespondencí a to při prvním kontaktu mezi kupujícím a prodávajícím ohledně reklamce zboží nebo v rámci následného písemného uplatnění reklamace kupujícím.

Zboží k reklamaci je možné předat mimo jiné osobně u prodávajícího a to na adrese uvedené v bodě 5. tohoto Reklamačního řádu. Osobnímu předání předchází telefonická nebo elektronická domluva. Součástí osobního předání zboží je písemné potvrzení prodávajícího o převzetí zboží k reklamaci. Na základě domluvy, lze dopředu také sjednat jiné místo osobního předání než je uvedeno v bodě 5.

Běžnějším způsobem předání zboží k reklamaci je prostřednictvím České pošty nebo dopravce (PPL apod.) a to na korespondenční adresu uvedenou v bodě 5. tohoto Reklamačního řádu. Tímto způsobem doručí kupující zboží prodávajícímu na vlastní náklady a riziko. Zboží musí být pro takovouto přepravu řádně zabaleno, aby bylo chráněno proti poškození a aby se vyloučilo odcizení nebo zásah do zboží třetí osobou bez viditelného poškození obalu.

Výjimku tvoří velké a neskladné zboží, kde si obě strany dopředu domluví způsob dopravy, korespondenční adresu a způsob zabalení zboží k přepravě.

Zboží k reklamaci musí být dodáno čisté a kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o: fakturu, dodací list (dodací list slouží zároveň jako záruční list), záruční list výrobce, příručky, návody apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Vhodné je také se zbožím předložit původní originální obal, není to však povinností kupujícího.

Nedodržení Reklamačního řádu je důvodem nepřijmout zboží k reklamaci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě nebo delší lhůtu neumožňuje zákon.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k osobnímu převzetí zboží nebo se dohodnou na způsobu zaslání zboží kupujícímu. Náklady na poštovné nebo dopravu hradí v tomto případě prodávající.

Po řádném vyřízení reklamce obdrží kupující spolu se zbožím také protokol o vyřízení reklamace. Je nutné tento protokol uschovat kupujícím po dobu platnosti záruky, jelikož v případě dalšího uplatnění reklamce v rámci platné záruky může být prodávajícím nebo výrobcem zboží požadován.

Pokud se prokáže, že reklamace je neoprávněná, prodávající má právo naúčtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady na vyřízení reklamace včetně dopravy. Za neoprávněnou reklamaci se považuje když, vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem. Zejména používáním v podmínkách, které neodpovídají pro stanovený výrobek (nevhodná teplota, vlhkost, chemické prostředí či mechanické vlivy prostředí), používání výrobku v rozporu s návodem k použití včetně nesprávného ošetřování nebo jeho zanedbáním apod. Pokud jeví známky opotřebení - užívaním, únava materiálu .Za neoprávněnou se také považuje reklamace, která je v rozporu s Reklamačním řádem.

V případě, že reklamace se prokáže jako oprávněná, uhradí prodávající kupujícímu v plné výši náklady, které kupující vynaložil na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Akceptujeme však jen standartní způsoby dopravy (Česká pošta, dopravci typu PPL apod.). Netypické a mimořádné způsoby dopravy akceptujeme jen, pokud se na něm obě strany dopředu domluvili.


4. Záruka vrácení peněz

Na základě zákona 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) má kupující právo od smlouvy o koupi zboží odstoupit 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupit od smlouvy o koupi, respektive vrátit zboží může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum odeslání zboží kupujícím, nikoliv datum dodání prodávajícímu. Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil a to oproti podepsaní dobropisu, který vystaví prodávající a zašle kupujícímu emailem. Ten jej po podepsání odešle prodávajícímu, nejlépe s vráceným zbožím. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Způsob, jakým mají být peníze vráceny si určí kupující (převodem na účet, poštovní poukázkou, osobním odběrem apod.). V 14 denní lhůtě má kupující samozřejmě také právo požádat o výměnu zboží za jiné, pokud mu nevyhovovala velikost, barva, druh zboží apod.

Žádáme zákazníky, aby před vrácením zboží nejprve prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou kontaktovali a domluvili se na nejvyhovujícím způsobu uplatnění záruky vrácení peněz (způsob vrácení zboží – pošta, dopravce, osobně; způsob vrácení peněz – převod, složenka atd.).


Od smlouvy o koupi zboží nemůže kupující odstoupit v případech daných zákonem:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
na dodávku novin, periodik a časopisů
spočívajících ve hře nebo loterii


Aby bylo vrácení zboží v rámci 14 denní lhůty uznáno, musí kupující splnit následující podmínky vrácení zboží:

Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musím být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o: záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět, nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.
Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského opr

KONTAKTY

Altraz s.r.o.

Adresa: U remízku 895

PSČ: 277 13 Kostelec nad Labem

Email: dotaz(a)altraz.cz

ZDE5Z